Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasterem

REGULAMIN PROGRAMU KARTY KLUBOWEJ KANY§ 1

Program Karty Klubowej KANY prowadzi Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w Sosnowcu z siedzibą, przy ulicy Legionów 10, zwane dalej - ORGANIZATOREM.

§ 2

Program Karty Klubowej KANY jest prowadzony w siedzibie ORGANIZATORA.

§ 3

Program Karty Klubowej KANY został rozpoczęty 1.10.2008 r. i trwa bezterminowo.

§ 4

ORGANIZATOR może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji w swojej siedzibie, na stronie internetowej pod adresem: www.kana.sosnowiec.pl, www.afreekana.pl z 60-dniowym wyprzedzeniem.

§ 5

W przypadku istotnej zmiany warunków gospodarczych w tym między innymi wystąpieniem wzmożonej inflacji wyrażonej wzrostem cen detalicznych ORGANIZATOR może czasowo zawiesić realizację programu, informując o tym jego UCZESTNIKÓW za pomocą ogłoszeń w swojej siedzibie, na stronie internetowej pod adresem: www.kana.sosnowiec.pl, www.afreekana.pl z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 6

Intencją Programu Karty Klubowej KANY jest nawiązanie więzi między ORGANIZATOREM, a osobą, posiadającą Kartę Klubową KANY, biorącą dobrowolny udział w programie - zwaną dalej UCZESTNIKIEM, w celu umożliwienia jej upustów i zniżek przy korzystaniu z wybranych propozycji w ofercie ORGANIZATORA. UCZESTNIKIEM programu staje się automatycznie każda osoba, która cyklicznie korzysta z zajęć w KANIE, oraz każda inna osoba, która wyrazi chęć uczestnictwa w programie.

§ 7

Uczestnictwo w programie przebiega dwutorowo. UCZESTNIK sam decyduje, czy nabywając Kartę Klubową KANY staje się posiadaczem PAKIETU ZŁOTEGO, czy też nabywa Kartę z przypisanym do niej PAKIETEM SREBRNYM.

PAKIET ZŁOTY upoważnia UCZESTNIKA do korzystania z cen klubowych:

Na siłowni ORGANIZATORA
Na zajęciach fitness ORGANIZATORA
W restauracji AfreeKANA

Aby korzystać z PAKIETU ZŁOTEGO należy uiścić opłatę właściwą okresu aktywacji PAKIETU. I tak:

1/ karta aktywna przez 6 miesięcy - 50,00 zł

2/ karta aktywna przez 3 miesiące - 30,00 zł

3/ karta aktywna przez 1 miesiąc - 20,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią opłatę za okres aktywności karty i przysługujące jej w tym czasie zniżki. Sama karta (plastikowa), wydana po raz pierwszy, jest bezpłatna. Po okresie aktywności może być ponownie aktywowana na tych samych warunkach, jakie spełnić należy przy jej nabyciu.

PAKIET SREBRNY upoważnia UCZESTNIKA do korzystania z cen klubowych w restauracji AfreeKANA. Jest on przypisany do Karty Klubowej i aktywny automatycznie, bez konieczności uiszczania opłaty. Okres aktywacji PAKIETU SREBRNEGO jest równy czasowi trwania danych zajęć edukacyjnych i kulturalnych. W wypadku KANApy Literackiej PAKIET SREBRNY jest ważny przez cały rok kalendarzowy. Po tym okresie (lub w jego trakcie) można ponownie aktywować Kartę dla PAKIETU ZŁOTEGO na wyżej określonych zasadach. Przy ponownym uczestnictwie w innych zajęciach cyklicznych w KANIE, aktywacja PAKIETU SREBRNEGO następuje automatycznie.

§ 8

Ponadto, posiadanie Karty Klubowej KANY (bez względu na aktywny pakiet) daje posiadaczowi przywilej:

Korzystania z Wymienialni Książek
Korzystania ze zniżki na organizacje imprez okolicznościowych w restauracji AfreeKANA.

§ 9

W celu uczestniczenia w programie należy nabyć Kartę Klubową KANY. Nabycie Karty jest dobrowolne. W celu nabycia Karty Klubowej KANY należy:

a/ przedłożyć dowód tożsamości ze zdjęciem,

b/ wypełnić formularz osobowy,

c/ uiścić opłatę w wysokości uzależnionej od okresu ważności karty (gdy UCZESTNIK jest posiadaczem PAKIETU ZŁOTEGO) lub korzystać bez jej uiszczania z cen klubowych
w Klubie AfreeKANA (UCZESTNIK posiada PAKIET SREBRNY).

§ 10

Karty NIE należy wypożyczać, ani odstępować innym osobom.

§ 11

O przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Klubowej należy niezwłocznie powiadomić sekretariat KANY, celem jej zablokowania.

§ 12

Każda kolejna karta, wydana na zarejestrowany już w bazie numer PESEL kosztuje dodatkowo 10,00 zł (koszt karty plastikowej).

§ 13

Karta Klubowa KANY nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

§ 14

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania Członka Klubu należy o tym zawiadomić sekretariat KANY, celem dokonania stosownych zmian w bazie danych.

§ 15

KANA przechowuje i przetwarza dane osobowe oraz wizerunek UCZETSNIKA programu w postaci fotografii cyfrowej jedynie dla potrzeb realizacji programu Karty Klubowej. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.


Sosnowiec, 2 marca 2009 r.

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail