Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasterem
Powiększ

Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA, będąc organizacją działającą na rzecz pożytku publicznego, w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z młodzieżą, przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i środków, adekwatnych do mentalności współczesnego młodego człowieka.


KANA
, mimo iż jest inicjowana przez Kościół katolicki, nie ma charakteru wyznaniowego. Jest jednakowo otwarta dla każdego młodego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, wyznawanego światopoglądu i statusu materialnego.

KANA szczególną troską otacza młodzież z rodzin ubogich i zaniedbanych, a także dotkniętych bezrobociem, aby stworzyć jej szansę właściwego rozwoju i przeciwdziałać ewentualnym patologiom społecznym.

Kieruje także swoją uwagę w stronę młodzieży niepełnosprawnej, odsuniętej nierzadko na margines życia społecznego.

Szczególny nacisk kładzie na posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, pedagogiczno-psychologicznej, a także na wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny. W swoich działaniach jest otwarta na współpracę ze wszystkimi instytucjami, które zabiegają o dobro młodzieży.

Wszystkie projekty (kursy językowe, kursy komputerowe, kurs tańca towarzyskiego, fitness) kierowane do młodzieży bezrobotnej, niepełnosprawnej i pochodzącej z rodzin niezamożnych
KANA udostępnia bezpłatnie.

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail