Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasteremdr Magdalena Kielska - dyrektor KANY, pedagog, doktor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Doradca Europejski
Adres e-mail: M.Kielska@kana.sosnowiec.pl


mgr inż. Jerzy Janikowski
- członek Zarządu KANY, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej Tauron Polska Energia
Adres e-mail: J.Janikowski@kana.sosnowiec.pl


ks. dr Paweł Brańka
- członek Zarządu KANY, psycholog religii
Adres e-mail: P.Branka@kana.sosnowiec.pl

Biuro
Adres e-mail: kana@kana.sosnowiec.pl

mgr Paulina Górska-Piasecka
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Jagielloński - Politologia

Adres e-mail: P.Gorska@kana.sosnowiec.pl

ks. dr Paweł Brańka - księgowość

mgr Karina Rał - Adres e-mail: K.Ral@kana.sosnowiec.pl

mgr Anna Pałys - lektor języka niemieckiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny - Filologia germańska, Ukończone kursy: egzaminator Zertifikat Deutsch i Zertifikat Deutsch fűr Beruf, tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Adres e-mail: annapalys@interia.pl

dr Aleksandra Grabowska - lektor języka angielskiego i niemieckiego
Ukończone Studia Podyplomowe: Uniwersytet Śląski - Język Angielski w Biznesie, Uniwersytet Śląski - Język Niemiecki w Biznesie; Ukończone kursy: Instytut Goethego, Frankfurt / Main - Państwowy, najwyższy stopniem egzamin znajomości języka niemieckiego, Egzamin państwowy LCCI, w trakcie studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing
Adres e-mail: ola@myslovitz.pl

mgr Tomasz Łach - informatyk
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski, Wydział Techniki - Technika i informatyka
Adres e-mail: T.Lach@kana.sosnowiec.pl

mgr Izabela Bałtrukiewicz - instruktor zajęć sportowych
Ukończone studia i specjalności: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym, Studia podyplomowe - Edukacja obronna; Ukończone kursy: instruktor fitness - muzyczne i siłowe formy ruchowe, instruktor gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej, instruktor pływania, ratownik WOPR
Adres e-mail: izabela.baltrukiewicz@neostrada.pl

mgr Sylwia Bąbel - instruktor zajęć sportowych
Ukończone studia i specjalności: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie - Pedagogika z wychowaniem fizycznym, Ukończone kursy: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - kurs instruktora rekreacji ruchowej - fitness

inż. Agnieszka Piekarz - instruktor zajęć sportowych
studentka WST w Katowicach - wydział Architektury i Urbanistyki

mgr Jadwiga Kuna - nauczyciel matematyki
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski w Katowicach - matematyka, Ukończone kursy: Podyplomowe Studia Informatyki Szkolnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Podyplomowe Studia w zakresie Surdopedagogiki, egzaminator OKE w zakresie matematyki

mgr Elżbieta Wyderka - nauczyciel i korepetytor geografii
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi - geografia ekonomiczna; Ukończone kursy: Egzaminator OKE w zakresie geografii, Metody aktywizujące ucznia na lekcji, Pomiar dydaktyczny, Ścieżki regionalne

mgr Joanna Śmiech - nauczyciel języka angielskiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny - Filologia Angielska; Ukończone kursy: egzaminator OKE w zakresie języka angielskiego

mgr Ryszard Zaród - nauczyciel języka angielskiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Filologii Obcych - Filologia Angielska; Ukończone kursy: egzaminator OKE w zakresie języka angielskiego, tłumacz przysięgły języka angielskiego

mgr Bożena Wostal - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk Społecznych - Nauki Polityczne, Ukończone Studia Podyplomowe: Zarządzanie jednostkami oświatowymi, dydaktyka przedsiębiorczości; Ukończone kursy: egzaminator OKE z zakresie Wiedzy o Społeczeństwie oraz Historii, edukacja europejska i regionalna

mgr Marta Drobińska-Ślusarz - nauczyciel języka hiszpańskiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Filologia romańska; Ukończone kursy: Metodyczny w zakresie nauczania na odległość, Nowoczesne techniki pracy z wykorzystaniem multimediów; wykorzystania muzyki na lekcji języka obcego

mgr Ewa Sokołowska-Grobel - nauczyciel języka polskiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Filologia polska, Ukończone kursy: Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Studia podyplomowe - Wiedza o kulturze

dr Anna Maria Nowak - nauczyciel oraz korepetytor języka włoskiego i francuskiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Filologia romańska, Uniwersytet Jagielloński - Filologia romańska

mgr Bożena Czak - nauczyciel języka niemieckiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Slawistyka, Uniwersytet Śląski - Germanistyka, Ukończone kursy: warsztaty metodyczne w Niemczech

dr Zenona Kusa - korepetytor chemii
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Matematyki Fizyki Chemii - Chemia

mgr Barbara Surmacz-Dobrowolska - kulturoznawca, filmoznawca, plastyk
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, w latach 1995-2000 współpracowała ze Studenckim Radiem "Żak" Politechniki Łódzkiej, Od stycznia 2003 r. związana z magazynem "Obywatel", (w latach 2003-2005 autorka stałej rubryki "Okolice dużego ekranu"), publikuje w dwutygodniku internetowym "ARTpapier", jej recenzje filmowe ukazywały się również w Dwumiesięczniku Kulturalnym "Opcje"

mgr Kazimierz Kielski - prawnik

mgr Łukasz Kajda - prawnik

Agnieszka Piekoszewska
Roman Głośny
Jolanta Pawłowska

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail