Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasteremdr Magdalena Kielska - dyrektor KANY, pedagog, doktor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Doradca Europejski
Adres e-mail: M.Kielska@kana.sosnowiec.pl


mgr inż. Jerzy Janikowski
- członek Zarządu KANY, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej Tauron Polska Energia
Adres e-mail: J.Janikowski@kana.sosnowiec.pl


ks. dr Paweł Brańka
- członek Zarządu KANY, psycholog religii
Adres e-mail: P.Branka@kana.sosnowiec.pl

Biuro
Adres e-mail: kana@kana.sosnowiec.pl

mgr Małgorzata Kopeć
Adres e-mail: M.Kopec@kana.sosnowiec.pl

mgr Katarzyna Nowak - księgowość

mgr Małgorzata Kopeć - Adres e-mail: M.Kopec@kana.sosnowiec.pl

mgr Tomasz Łach - informatyk
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski, Wydział Techniki - Technika i informatyka
Adres e-mail: T.Lach@kana.sosnowiec.pl

mgr Izabela Bałtrukiewicz - instruktor zajęć sportowych
Ukończone studia i specjalności: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym, Studia podyplomowe - Edukacja obronna; Ukończone kursy: instruktor fitness - muzyczne i siłowe formy ruchowe, instruktor gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej, instruktor pływania, ratownik WOPR
Adres e-mail: izabela.baltrukiewicz@neostrada.pl

mgr Sylwia Bąbel - instruktor zajęć sportowych
Ukończone studia i specjalności: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie - Pedagogika z wychowaniem fizycznym, Ukończone kursy: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - kurs instruktora rekreacji ruchowej - fitness

mgr Jadwiga Kuna - nauczyciel matematyki
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski w Katowicach - matematyka, Ukończone kursy: Podyplomowe Studia Informatyki Szkolnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Podyplomowe Studia w zakresie Surdopedagogiki, egzaminator OKE w zakresie matematyki

mgr Ryszard Zaród - nauczyciel języka angielskiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Filologii Obcych - Filologia Angielska; Ukończone kursy: egzaminator OKE w zakresie języka angielskiego, tłumacz przysięgły języka angielskiego

mgr Bożena Wostal - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk Społecznych - Nauki Polityczne, Ukończone Studia Podyplomowe: Zarządzanie jednostkami oświatowymi, dydaktyka przedsiębiorczości; Ukończone kursy: egzaminator OKE z zakresie Wiedzy o Społeczeństwie oraz Historii, edukacja europejska i regionalna

dr Anna Maria Nowak - nauczyciel oraz korepetytor języka włoskiego i francuskiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Filologia romańska, Uniwersytet Jagielloński - Filologia romańska

mgr Bożena Czak - nauczyciel języka niemieckiego
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Slawistyka, Uniwersytet Śląski - Germanistyka, Ukończone kursy: warsztaty metodyczne w Niemczech

dr Zenona Kusa - korepetytor chemii
Ukończone studia i specjalności: Uniwersytet Śląski - Wydział Matematyki Fizyki Chemii - Chemia

mgr Kazimierz Kielski - prawnik

mgr Łukasz Kajda - prawnik

Agnieszka Piekoszewska
Roman Głośny
Krystyna Jaworska-Jerża

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail