Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasterem


"Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest jednym z narzędzi, jakie Unia Europejska wykorzystuje, by osiągnąć poprawę sytuacji na rynku pracy. Projekty realizowane w ramach IW EQUAL są z zasady projektami innowacyjnymi, mającymi na celu opracowywanie i testowanie nowatorskich, niestandardowych sposobów zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Jeśli wymyślone sposoby się sprawdzają, podejmowane są dalsze działania mające na celu ich jak najszerszą promocję oraz włączenie do procedur stosowanych przez urzędy i inne instytucje rynku pracy.

Procedury wspierania stosowane przez WISP przetestowane zostaną dzięki utworzeniu kilku spółdzielni socjalnych, działających w różnych branżach. Ten proces nazwany został projektem pilotażowym, stanowiącym zespół działań i przedsięwzięć, niezbędnych do powstania spółdzielni z sukcesem działającej na rynku, także, a właściwie przede wszystkim, po zakończeniu projektu. Wartość całego projektu wynosi 5 643 951,00 zł.

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail