Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasterem


Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w ramach IW EQUAL będzie realizować projekt "POMÓC INNYM - POMÓC SOBIE", który przewiduje przygotowanie bezrobotnych kobiet do podjęcia pracy opiekuńczej nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, zarówno w kraju, jak i za granicą, poprzez zorganizowanie kompleksowego szkolenia, a następnie ewentualne utworzenie spółdzielni socjalnej.

Projekt jest adresowany do kobiet bezrobotnych, które są chętne podjąć pracę w nowym zawodzie w kraju lub zagranicą.

Szkolenie, które jest całkowicie NIEODPŁATNE i trwać będzie 5 miesięcy obejmie:
wykłady i ćwiczenia dotyczące specyfiki opieki geriatrycznej, uzupełnione o zagadnienia dotyczące chorób wieku starczego, farmakologii i leczenia naturalnego, diety oraz o podstawowe informacje na temat zabiegów leczniczych i czynności pielęgnacyjnych wykonywanych u osób starszych i niepełnosprawnych - 110h
wykłady obejmujące podstawy wiedzy psychologicznej i socjologicznej - 10h
kurs językowy - 210h
kurs komputerowy - 40h
konsultacje z doradcą zawodowym - 12h
dwutygodniowe praktyki w instytucjach, w których na stałe lub okresowo przebywają osoby starsze lub niepełnosprawne (domy pomocy, domy spokojnej starości, domy opieki, hospicja, oddziały opieki paliatywnej, ośrodki rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych, itp.).

Dodatkowo szkolenie może zawierać moduł fakultatywny, dotyczący organizacyjnej strony zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Dlaczego taki projekt?
W starzejących się społeczeństwach, które obserwujemy w zachodniej, dobrze rozwiniętej części Europy, a które w najbliższych latach stanie się także udziałem Polski, dramatycznie zaostrza się problem zorganizowania właściwej opieki coraz większej liczbie osób starszych. Ze względu na coraz lepiej rozwiniętą i zorganizowaną pomoc medyczną, średnia życia obywateli Europy stale rośnie.

Coraz bardziej potrzebne są osoby nie tylko chcące podjąć się opieki nad osobami starszymi, ale także solidnie do tego przygotowane.

Wiele młodych osób nie jest w stanie zapewnić osobiście całodniowej opieki swoim bliskim, a ze względu na nienajlepszą sytuację finansową nie są w stanie opłacić kosztownej opieki w prywatnych pensjonatach dla starszych. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji są albo słabo przygotowane, przeludnione i niedofinansowane państwowe domy opieki lub nielegalnie pracujące opiekunki, nie posiadające odpowiedniego wykształcenia i przygotowania, i nie mogące swoich umiejętności w żaden sposób udokumentować (certyfikatem lub referencjami).

Ponadto poprzez przygotowanie takiej oferty w ramach opisywanego projektu powinno w najbliższych latach zmniejszyć się znacznie lub zaniknąć całkowicie zjawisko nielegalnego zatrudniania w tym sektorze, przekształcając się w legalne stosunki pracy (osób-opiekunów).

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail