Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasterem

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
za rok 2012

W roku 2012 KANA przygotowała dla młodzieży kursy i zajęcia, realizowane w następujących blokach tematycznych: edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, jak również podejmowała działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oferowała bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców regionu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013 ponownie każdy z kursantów KANY, uczęszczający na zajęcia edukacyjne, mógł skorzystać z bazy elektronicznych pomocy naukowych, zgromadzonych na stronie internetowej KANY. Wszystko to dzięki Karcie Klubowej KANY, dystrybuowanej od września 2008 roku, która upoważniała młodzież uczęszczającą na kursy w Centrum do korzystania ze zniżek w klubie AfreeKANA, na siłowni KANY oraz zajęciach fitness. Karta Klubowa służyła również integracji wszystkich kursantów. Dzięki jej okazaniu w restauracji AfreeKANA kursanci mogli zabrać ze sobą na zajęcia kawę lub herbatę w ramach inicjatywy "Cofee Go!". Sprawiło to, że młodzież chętnie spędzała ze sobą czas przed i po zajęciach, poznawała się lepiej, a zajęcia edukacyjne przebiegały w przyjemniejszej atmosferze.

A. BLOK EDUKACYJNY:
W ramach bloku edukacyjnego zorganizowane zostały następujące kursy:
1. Kurs języka angielskiego,
2. Kurs języka hiszpańskiego,
3. Kurs języka niemieckiego,
4. Kurs języka włoskiego,
5. Wakacyjne kursy językowe,
6. Kursy przygotowujące do matury,
7. Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
8. Kursy komputerowe,
9. Kurs pisarstwa.

1. Kurs języka angielskiego obejmował 64 godziny lekcyjne w każdym semestrze. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. W ramach kursu nauki języka angielskiego w 2012 r. utworzone zostały następujące grupy, o różnym poziomie zaawansowania:
Elementary II/III - 1 grupa,
Elementary III - 1 grupa,
Intermediate II - 1 grupa,
Intermediate I - 1 grupa.
Do każdej z grup uczęszcza nie więcej niż 15 kursantów, co zapewnia odpowiedni komfort nauki, jej efektywność i indywidualne podejście prowadzących do uczestników kursu.
W sumie w roku 2012 z kursu języka angielskiego skorzystało 38 osób, w tym 21 osób bezpłatnie, w 3 grupach zajęciowych.

2. Kurs języka hiszpańskiego obejmował 50 godzin lekcyjnych w każdym semestrze. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. W ramach kursu nauki języka hiszpańskiego w 2012 r. utworzone zostały następujące grupy, o różnym poziomie zaawansowania:
NIVEL A1/A2 - 2 grupy,
NIVEL B1/ B2 - 2 grupy.
Do każdej z grup uczęszcza nie więcej niż 15 kursantów, co zapewnia odpowiedni komfort nauki, jej efektywność i indywidualne podejście prowadzących do uczestników kursu.
W sumie w roku 2012 z kursu języka hiszpańskiego skorzystało 12 osób, w tym 4 osoby bezpłatnie.

3. Kurs języka niemieckiego obejmował 64 godziny lekcyjne w I semestrze, w II semestrze 50 godzin Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
W ramach kursu nauki języka niemieckiego w 2012 r. utworzone zostały dwie grupy początkujące. W sumie w roku 2012 z kursu języka niemieckiego skorzystało 9 osób, w tym 4 osoby bezpłatnie.

4. Kurs języka włoskiego obejmował 50 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
W ramach kursu nauki języka włoskiego w 2012 r. utworzona została jedna grupa początkująca, licząca 6 osób. Wszyscy kursanci uczestniczyli w zajęciach odpłatnie.

Łącznie w roku 2012 w kursach językowych zorganizowanych w KANIE uczestniczyło 65 osób, z tego 35 (54%) nieodpłatnie.


5. Kursy przygotowujące do matury obejmowały 52 godziny lekcyjne.
Edycja kursów przygotowujących do matury 2012 r. na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpoczęła się w październiku 2011 r. Były to kursy z:
Języka polskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 18 osób,

Wiedzy o społeczeństwie:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 7 osób,

Języka angielskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 17 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 5 osób,

Matematyki:
- poziom podstawowy grupa I - liczebność grupy 13 osób,
- poziom podstawowy grupa II - liczebność grupy 11 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 8 osób,

Biologii:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 11 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 20 osób,

Geografii:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 6 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 5 osób.

Łącznie w kursach przygotowujących do matury w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło 121 osób. Zajęcia odbywały się w 11 grupach zajęciowych.

Edycja kursów przygotowujących do matury 2013 r. na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpoczęła się w październiku 2012 r. i potrwa do kwietnia 2013 r. Są to kursy z:
Języka polskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 14 osób,

Historia:
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 8 osób,

Wiedzy o społeczeństwie:
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 13 osób,

Języka angielskiego:
- poziom podstawowy grupa I - liczebność grupy 11 osób,
- poziom podstawowy grupa II - liczebność grupy 8 osób,

Matematyki:
- poziom podstawowy grupa I - liczebność grupy 12 osób,
- poziom podstawowy grupa II - liczebność grupy 13 osób,
- poziom podstawowy grupa III - liczebność grupy 10 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 8 osób,

Biologii:
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 12 osób,

Chemii:
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 8 osób,

Geografii:
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 6 osób.

Łącznie w kursach przygotowujących do matury w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczy 123 osoby. Zajęcia odbywają się w sumie w 12 grupach zajęciowych.

Łącznie w 2012 roku z kursów przygotowujących do matury, odbywających się w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 skorzystały 244 osoby. Zajęcia realizowane były w 23 grupach.


6. Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego obejmuje 48 godzin lekcyjnych.

Edycja kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego 2012 r. w bloku językowym - język angielski, rozpoczęła się w październiku 2011 r. i potrwa do 21 kwietnia 2013 r.
W ramach kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 utworzona została jedna grupa, licząca 7 osób.

7. Kursy komputerowe - spośród proponowanych przez KANĘ kursów komputerowych największym zainteresowaniem cieszył się moduł:
- "Z komputerem za pan brat" - podstawy obsługi komputera dla osób po 50 roku życia. Kurs trwał 30h, a zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W ramach kursu komputerowego w 2012 r. utworzona została 1 grupa. W kursie uczestniczyło 6 osób.

B. BLOK KULTURALNY
Wśród kulturalnych propozycji KANY znalazły się:
- Spotkania z Filmem w ramach cyklu "Ambitne KINO Studyjne",
- KANApa Literacka,
- Galeria KANA Art - Manufaktura Sztuki Młodych,
- Projekt pt. "Muzyczne wieczory w AfeeKANIE",
- Gotowanie w AfreeKANIE,
- Kurs Tańca Towarzyskiego.

1. "Ambitne KINO Studyjne". Cykl spotkań z filmem pod nazwą "Ambitne KINO Studyjne" stanowi ciekawą ofertę dla młodzieży i mieszkańców miasta. Dzieła polskiej i światowej kinematografii, niosące ze sobą wartościowe treści, prezentowane były widzom w odpowiednio przygotowanej i klimatyzowanej sali audiowizualnej, mogącej pomieścić jednorazowo do 70 osób. Cykl spotkań "Ambitnego KINA Studyjnego" w 2012 roku obejmował "Zimowe spotkania z filmem", "Wiosenne spotkania z filmem", "Letnie spotkania z filmem" oraz "Jesienne spotkania z filmem". Repertuar projekcji w ramach "Ambitnego KINA Studyjnego" KANY opracował filmoznawca, prowadzący jednocześnie ten cykl spotkań. Zaplanowane projekcje poruszały interesujące tematy i dotyczyły różnych aspektów życia. W każdym miesiącu prezentowane filmy tworzyły odrębne cykle tematyczne, realizowane pod innym hasłem przewodnim. Dodatkowo w każdym sezonie, jeden wybrany czwartek miesiąca poświęcono spotkaniom "Miłośników X Muzy". Projekcje filmowe odbywały się w każdy czwartkowy wieczór. Po projekcji filmowej, uczestnicy wymieniali swoje opinie na temat obejrzanego filmu, które moderował filmoznawca, prowadzący Ambitne KINO Studyjne.

Cykl 1: "Film nowelowy"
Cykl 2: "Kino Oscarowe"
Cykl 3: "Kobiety w filmach Alfreda Hitchcocka"
Cykl 4: "Nostalgiczne kino Giuseppe Tornatore"
Cykl 5: "Medialne Show"
Cykl 6: "Wakacyjne podróże z kinem"
Cykl 7: "Współczesny film dokumentalny"
Cykl 8: "Gwiazdor czy antygwiazdor. George Clooney- aktor i reżyser"
Cykl 9: "Czekając na Boże Narodzenie"


Wstęp na spotkania w ramach "Ambitnego KINA Studyjnego" był bezpłatny i nieograniczony wiekowo. Warunkiem udziału w spotkaniach było odebranie w sekretariacie KANY bezpłatnej wejściówki, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Każde spotkanie przebiegało według następującego porządku: wprowadzenie, projekcja filmu, dyskusja inicjowana przez osobę prowadzącą cykl, przekazanie informacji na temat kolejnego spotkania.
W roku 2012 z projekcji w ramach "Ambitnego KINA Studyjnego" skorzystało 946 osób, podczas 44 zrealizowanych spotkań (liczba korzystających jest na bieżąco monitorowana).

2. KANApa Literacka
KANApa Literacka to złożony projekt, który zakłada nieodpłatną wymienialnię nowości wydawniczych oraz spotkania miłośników książek, urozmaicone wizytami osobistości świata kultury, a zwłaszcza literatury. Partnerami projektu są wydawnictwa "Znak" i "Replika". Projekt ten kierowany był do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat i odebrali Kartę Klubową KANY. Okazując kartę w klubie AfreeKANA można nieodpłatnie wypożyczyć nowości książkowe, których księgozbiór znajduje się w klubie AfreeKANA. W skład księgozbioru KANApy Literackiej wchodzą min. powieści fabularne, kryminały, romanse, literatura faktu. Księgozbiór składa się wyłącznie z pozycji, które ukazały się w latach 2006 - 2011. Księgozbiór jest wzbogacany każdego tygodnia o kolejną pozycję wydawniczą. Do grudnia 2011 r. księgozbiór liczył 164 książki.

Spotkania autorskie zorganizowane w ramach KANApy Literackiej:

22.05.2012 r. /wtorek/ godz. 17:00
"W uczuć powodzi" i "Z płatkami róż jaśminu"
spotkanie autorskie z .Jolantą Wychowaniec

25.09.2012 r. /wtorek/ godz. 17:00
Monika Gruszewicz, Karolina Dusza, Piotr Łatacha, Wojciech Skórka, Tomasz Malkowski, Jolanta i Marian Dziuk - amatorzy fotografii, zdradzili źródła twórczej inspiracji i przedstawili Sosnowiec w fotografii, jako miasto tętniące życiem i ciekawy plener.

7.11.2012 r. /środa/ godz. 18:00
Monika Polaczek zaprezentował poezję śpiewaną, głównie własnego autorstwa w połączeniu z gitarowym brzmieniem.

W spotkaniach autorskich KANApy Literackiej uczestniczyło około 130 osób.

3. KANA Art - Manufaktura Sztuki Młodych
To kolejna propozycja wchodząca w skład bloku kulturalnego KANY. Zainaugurowana w marcu 2008 roku mini galeria sztuki młodych mieści się w holu KANY, na 1 piętrze. W galerii swoje prace nieodpłatnie prezentowała uzdolniona plastycznie młodzież z naszego regionu, która ćwiczyła pod okiem opiekuna oraz początkujący, a także mający już spore doświadczenie artyści. Każda wystawa miała charakter kolejnej odsłony i rozpoczynała się wernisażem z udziałem autorów prac. Od początku realizacji projektu odbyły się już 28 wystawy.

Od 10 stycznia 2012 r.
Wystawa malarstwa Moniki Gruszewicz, Piotra Łatachy i Wojciecha Skórki.
Tytuł wystawy: "Krajobraz Polski".

Od 6 marca 2012 r.
Wystawa malarstwa Ewy Monety i Ireny Wiltosińskiej.
Tytuł wystawy: "Karuzela marzeń".

Od 30 kwietnia do 15 czerwca 2012 r.
Wystawa malarstwa Jolanty Wychowaniec.
Tytuł wystawy: "Wyspa łagodności".

Od 20 czerwca 2012 r.
Wystawa fotografii Klaudii Buchacz.
Tytuł wystawy: "Sosnowiec - moje nowe miasto".

Od 25 września 2012 r.
Wystawa fotografii autorstwa członków grupy fotograficznej 4Photo.
Tytuł wystawy: "4Photo i Przyjaciele".

Od 8 października 2012 r.
Wystawa malarstwa Krzysztofa Zięcia.
Tytuł wystawy: "Kolor w roli głównej".

4. Muzyczne wieczory w AfreeKANIE. Od godziny 18.00 każdego dnia tygodnia, aż do zamknięcia lokalu gościom towarzyszy inny gatunek muzyczny. Poniedziałek: blues, wtorek: rock, środa: muzyka polska, czwartek: lata 60', 70' i 80', piątek: latino, sobota: party i dance.
5. Projekt pt. "Gotowanie w AfreeKANIE". Przez cały rok 2012 w klubie AfreeKANA odbywały się zainaugurowane w listopadzie 2008 r. tematyczne wieczory kulinarne. Miały one miejsce w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18.00. Podczas spotkań przybyli goście mogli poznać kulturę innych krajów dzięki przygotowywanym specjałom kulinarnym. W trakcie każdego "Gotowania w AfreeKANIE" uczestnicy nie tylko kosztowali przygotowaną potrawę, ale również otrzymywali bezpłatne przepisy do kolekcjonowania. Spotkania prowadził kucharz oraz kulturoznawca.

Spotkanie I - 17 stycznia 2012 r. /godz. 18.00/
"Wybuchowy karnawał w roli głównej".
Spotkanie II - 21 lutego 2012 r. /godz. 18.00/
"Urok całorocznych warzyw".
Spotkanie III - 19 marca 2012 r. /godz. 18.00/
"Tradycja kuchni postnej".
Spotkanie IV - 16 kwietnia 2012 r. /godz. 18.00/
"Przysmaki pachnące wiosną, czyli menu na długi weekend majowy".
Spotkanie V - 15 maja 2012 r. /godz. 18.00/
"Wiosenny grill".
Spotkanie VI - 19 czerwca 2012 r. /godz. 18.00/
"Słodkie lato".
Spotkanie VII - 18 września 2012 r. /godz. 18.00/
"Czas na wielkie grzybobranie".
Spotkanie VIII - 16 października 2012 r. /godz. 18.00/
"Niedaleko pada jabłko od jabłoni".
Spotkanie IX - 20 listopada 2012 r. /godz. 18.00/
"Jesienne dania jednogarnkowe".
Spotkanie X - 11 grudnia 2012 r. /godz. 18.00/
"Ciasta na Boże Narodzenie".

W sumie, w 10 wieczorach kulinarnych w 2012 r. uczestniczyło około 420 osób.

C. BLOK SPORTOWY
1. Siłownia aerobowa
2. Step
3. Aerobik z elementami Tae-bo
4. Pilates
5. BPU
6. Hi-Low Combo + jędrne pośladki
7. TBC
8. Smukła Sylwetka
9. Płaski Brzuch
10. Body Ball
11. Body Shape
12. Fitness dla seniorów
13. Latino solo
14. Zumba
15. Aqua Aerobik
16. Nordic Walking

1. Siłownia aerobowa działa w KANIE od 28 lutego 2005 r. Wyposażona jest w profesjonalny sprzęt fitness firmy Kettler, charakteryzujący się trwałą budową i łatwością obsługi. Na sali cały czas przebywa trener, który dokłada należytej staranności, by rozwój kondycyjny korzystających przebiegał bezpiecznie. Instruktor dobiera także odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak, aby udało się osiągnąć zamierzony cel - wysportowaną sylwetkę i dobre samopoczucie o każdej porze roku. Siłownia czynna jest codziennie, z wyjątkiem niedziel w godzinach od 9.30 do 20.30 - w robocze dni tygodnia, a w soboty - od 10.00 do 18.00.
Sala ćwiczeń w 2012 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży, ale także wśród pań. Uczestnicy cenili sobie dobre wyposażenie, estetykę wnętrz, wygodne zaplecze oraz stałą opiekę instruktorską.
Łącznie na siłownię w roku 2012 odnotowano 4.264 wejścia.

2. Step. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w grupie zaawansowanej. W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 15 osób (wielkość sali, sprzęt), które przy pomocy podestu do stepu wykonują serię usprawniających kondycyjnie ćwiczeń, zebranych w układy choreograficzne.
W sumie odnotowano 756 wejść na te zajęcia.

3. Pilates. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu. Zajęcia te to relaksacyjna forma aerobiku, która łączy w sobie tradycyjny zestaw ćwiczeń z elementami tańca, ćwiczeniami oddechowymi oraz drobnymi ćwiczeniami wysiłkowymi. Pilates nie tylko kształtuje sylwetkę i kondycję. Jest także jedną z form rehabilitacji nadwyrężonych mięśni i stawów. Pozwala dodatkowo korygować wady postawy i jest uważany za świetną formę odprężenia, niwelującą skutki codziennego stresu.
W sumie odnotowano 3.112 wejść na te zajęcia.

4. Aerobik z elementami Tae-Bo. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W czasie zajęć uczestnicy mogą łączyć tradycyjne techniki aerobiku z elementami wschodniej sztuki walki. Ten wydajny energetycznie trening pozwala wyprofilować sylwetkę i wzmocnić poszczególne partie mięśni.
Odnotowano 205 wejść na te zajęcia.

5. BPU. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Podczas ćwiczeń kładzie się nacisk na rozwój i kształtowanie określonych partii mięśni brzucha, ud i pośladków.
Odnotowano w sumie 844 wejścia na te zajęcia.

6. TBC. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w 1 grupie zaawansowania. W czasie ćwiczeń TBC, czyli gimnastyki ogólnorozwojowej z zastosowaniem hantli, uwagę poświęca się całemu ciału. Pozwala to na równoczesny wydatek energetyczny i kształtowanie wszystkich partii mięsni.
W sumie odnotowano 461 wejść na te zajęcia.

7. Płaski Brzuch. Są to zajęcia ogólnorozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem partii mięśni brzucha. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 559 wejść na te zajęcia.

8. Body Ball. Są to zajęcia aerobowe, ogólnorozwojowe z wykorzystaniem piłek gimnastycznych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 540 wejść na te zajęcia.

9. Body Shape. Są to zajęcia aerobowe, wzmacniające. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej. W sumie odnotowano 937 wejść na te zajęcia. 10. Fitness dla seniorów. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, łączące tradycyjny zestaw ćwiczeń z elementami tańca, ćwiczeniami oddechowymi oraz drobnymi ćwiczeniami wysiłkowymi. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do grupy wiekowej 50+ i odbywają się dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 1.309 wejść na te zajęcia.

11. Zumba. To zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Ten innowacyjny systemem fitness poprzez zabawę kształtuje sylwetkę, podnosi kondycję, a przede wszystkim wprawia w dobre samopoczucie. Zajęcia odbywają się. dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 961 wejść na te zajęcia.

12. Aqua Aerobik. Ćwiczenia aerobowe w rytm muzyki w wodzie. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni "Klimontów" w Sosnowcu, dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 474 wejścia na te zajęcia.

13. Nordic Walking. Spacer ze specjalnymi kijkami, zwany Nordic Walking, jest przewidziany dla osób w każdym wieku, które chcą zachować aktywność fizyczną przez cały rok, odpowiednio dotlenić organizm, poprawić krążenie, zrzucić zbędne kilogramy, a przy tym nie ponosić zbytniego wysiłku. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
W sumie odnotowano 81 wejść na te zajęcia.

Łącznie na wszystkie typy zajęć fitness odnotowano w 2012 r. 10.239 wejść.

D. PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA

KANA przez cały 2012 rok kontynuowała realizację, rozpoczętego w 2006 roku i trwającego w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku, projektu przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta, w ramach programu "Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności".
Program likwidacji barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA realizowało przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Do tego celu KANA wykorzystywała samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (marki Opel Vivaro z 8 miejscami dla pasażerów w tym jednej na wózku inwalidzkim), który pozyskano dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM w Sosnowcu.
Z przewozu mogli skorzystać mieszkańcy Sosnowca zameldowani na terenie miasta, posiadający orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności I lub II stopnia, ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, osoby w stosunku do których zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalił znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługa była świadczona w robocze dni tygodnia od godziny 7.00 do 19.00 oraz w weekendy od godziny 8.00 do 15.00. Aby z niej skorzystać należało dokonać zgłoszenia telefonicznego, pisemnego, bądź osobistego lub przez członka rodziny/opiekuna prawnego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Terenem świadczenia usługi objęte było województwo śląskie. Koszt przejazdu na terenie Sosnowca skalkulowany był ryczałtowo i wynosił 7zł. Po przekroczeniu granic miasta do tej ceny doliczano 0,60 zł za każdy kilometr. Usługa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Sosnowca. Realizowano także, zgodnie ze zdolnością przewozową, stałe zlecenia. Pasażerowie, którym kierowca świadczył pomoc przy przedostaniu się od drzwi budynku do drzwi samochodu i analogicznie odwrotnie, korzystali z usługi przewozu, udając się zarówno z wizytą lekarską, jak i na zakupy, czy do dawno niewidzianych znajomych. Dotąd, zwłaszcza w wypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego było to znacznie utrudnione, lub w ogóle niemożliwe.

W sumie w 2012 roku w ramach projektu "Przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta" zrealizowano 1.038 osoboprzewozów, w ramach których przejechano 33.821 km.

E. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Poradnictwo:
- porady radcy prawnego,
- porady psychologa,
- porady duszpasterza,
- korepetycje dla młodzieży.
W roku 2012 KANA oferowała mieszkańcom bezpłatne porady radcy prawnego, psychologa oraz dyżury duszpasterza, a także bezpłatne korepetycje z języka polskiego i biologii (zakres materiału szkoły podstawowej i gimnazjum), języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka włoskiego oraz matematyki. Każdy ze specjalistów pełnił regularny dyżur w innym dniu tygodnia, tak, by osoby potrzebujące pomocy w różnych dziedzinach, mogły ją kompleksowo uzyskać. Wizyta u każdego ze specjalistów objęta jest poufnością, a anonimowość osób zgłaszających się do specjalisty z danej dziedziny sprawia, że mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego chętnie korzystają z tej formy pomocy. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków pracy specjalistów przygotowano specjalny pokój, nazwany Punktem Konsultacyjnym. Przytulne, jasne, praktycznie i ładnie urządzone wnętrze pomieszczenia skłania osoby odwiedzające pedagoga i duszpasterza do szczerej rozmowy, a radcy prawnemu i doradcom ułatwia znalezienie najlepszego rozwiązania trudnych problemów.

Porady radcy prawnego. Radcy prawni pełnili w KANIE regularny dyżur we wtorki w godzinach od 9.30 do 13.30 oraz w czwartki w godzinach od 11.00 do 12.30. Specjaliści prawa udzielali porad w każdej dziedzinie prawa, a także świadczyli pomoc przy napisaniu pisma urzędowego.
W sumie w 2012 r. z porad radcy prawnego skorzystało około 560 osób.

Porady psychologa. Dyżury odbywały się w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 19.00. Z porad psychologa mógł skorzystać każdy, kto borykał się m.in. z problemem w relacjach z rówieśnikami, rodziną lub współmałżonkiem.
Z pomocy psychologa w 2012 r. skorzystało 57 osób.

Porady duszpasterza - trwają od września 2008 roku. W roku 2012 dyżury odbywały się w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00. Z porad duszpasterza mógł skorzystać każdy, kto ma problemy natury duchowej i osobistej.
Z pomocy duszpasterza w 2012 r. skorzystało kilka osób.

Korepetycje dla młodzieży - trwają od lutego 2012 roku. Nauczyciele wybranych przedmiotów czekali na uczniów, mających trudności w nauce na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz średniej.
W 2012 r. młodzież mogła skorzystać z korepetycji z:
Matematyki - 39 osób,
Języka francuskiego - 6 osób
Języka włoskiego- 6 osób
Języka angielskiego - 19 osób,
Języka niemieckiego - 7 osób,
Języka polskiego - 14 osoba.
Z korepetycji w 2012 r. skorzystało 91 osób.

Łącznie z szerokiego poradnictwa specjalistycznego w KANIE w 2012 roku skorzystało około 710 osób, wszystkie nieodpłatnie.

F. INNE DZIAŁANIA

1. "Wieczory dla Zakochanych" w KANIE

W 2012 roku KANA, przy współpracy Ośrodka Spotkań Małżeńskich diecezji sosnowieckiej, organizowała cykl spotkań dla przyszłych małżonków i par, które poważnie myślą o przystąpieniu do Sakramentu Małżeństwa. Świadectwo ukończenia cyklu spotkań jest równoważne zaświadczeniu wydawanemu przez parafię i jako takie jest honowane przez księdza odpowiedzialnego za dopełnienie przez narzeczonych formalności przy zawieraniu Sakramentu Małżeństwa. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, przez dziewięć kolejnych piątków. 2. POPON w KANIE
W 2012 roku KANA już po raz kolejny użyczała pomieszczeń do celów szkoleniowych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zrzeszenie, szkolące pracodawców oraz kadry w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne, gościło w KANIE 5 razy.

3. Nawiązanie współpracy z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
W 2012 roku KANA, w ramach zawartego porozumienia, mogła kolejny już rok liczyć na wsparcie merytoryczne, wsparcie kadry dydaktycznej oraz preferencyjne ceny biletów na spektakle katowickiego teatru. W ramach współpracy młodzież oraz starsi mieszkańcy miasta mogli udać się na 7 spektakli, zaproponowanych przez teatr, korzystając z preferencyjnych warunków i cen.

4. Międzykulturowy Dzień Kobiet z afrykańską nutą smaku!
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA wraz z restauracją AfreeKANA 9 marca 2012 roku zaprosili wszystkie Panie do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Choć to nie pierwszy raz, kiedy sosnowiecka KANA przygotowała propozycje dla mieszkanek regionu, tegoroczny Dzień Kobiet zapowiadał się wyjątkowo ciekawie i dostarczył wielu wrażeń. Wszystko za sprawą atrakcji zaplanowanych w restauracji AfreeKANA, gdzie odbył się wieczór z afrykańską nutą smaku.

5. "KANA i Jarmark Cudów"
KANA w Sosnowcu włączyła się w 2012 roku w akcję charytatywną na rzecz niepełnosprawnego ucznia Gimnazjum nr 16 - Kuby, przekazując karnety do siłowni KANY, oraz zaproszenia na deser w restauracji AfreeKANA. Akcja charytatywna pn. "Jarmark Cudów", organizowana przez Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu to święto dla całych rodzin, w czasie którego dzieci i ich rodzice mile mądrze spędzają wolny czas, ucząc się bezinteresownego pomagania innym i współdziałania. Włączenie się KANY w akcję z roku na rok staje się piękną tradycją, jednoczącą lokalną społeczność.

6. Letni konkurs na "orientację w terenie".
W ramach swojej galerii sztuki KANA w lipcu 2012 roku wybrała jedno zdjęcie, spośród blisko 30 fotografii, tworzących wystawę autorstwa Klaudii Buchacz pt. "Sosnowiec - moje nowe miasto" i zorganizowała letni konkurs na "orientację w terenie", który polegał na odgadnięciu, co Autorka wystawy ujęła na konkursowej fotografii. Wybrane zdjęcie w ciekawy sposób prezentowało "pewne" miejsce w mieście Sosnowiec.

7. AfreeKANA bez EURO!
Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 roku, nasza restauracja AfreeKANA zorganizowała "STREFĘ BEZ EURO". Myśl ta powstała o tych, którzy lubią delektować się pyszną kawą w ciszy i spokoju.

8. "UWAGA NADWAGA" Spotkanie z dietetykiem w KANIE!
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w Sosnowcu wraz z Naturhause w październiku 2012 roku zorganizowali spotkania z dietetykiem oraz prezentację multimedialną, w ramach ogólnopolskiej akcji "UWAGA NADWAGA". Spotkanie poświęcone było problematyce otyłości.

9. KANA zaprasza na Maraton ZUMBY!
We wrześniu 2012 roku KANA zorganizowała maraton ZUMBY gdzie można było pod kierunkiem instruktora wziąć udział w zajęciach zainspirowanych latynoskimi rytmami tańca (merengue, salsa, cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, rumba, twist) i aerobiku.

10. Lato w KANIE!
KANA w Sosnowcu wraz z zakończeniem 2012 roku szkolnego zaprosiła mieszkańców miasta, a w szczególności młodzież, która nie wyjechała na całe wakacje, do skorzystania ze swoich letnich propozycji. Było w czym wybierać, atrakcjami była siłownia, ćwiczenia fitness, czy letnie KINO.

11. KANA zaprasza na wspólne ferie!
W 2012 roku, zimowa przerwa od zajęć w szkołach była okazją do szaleństwa na górskim stoku, odpoczynku od nauki, wyjazdów na zimowiska. Jednak nie każdy uczeń w województwie wyjechał na ferie. Właśnie z myślą o młodzieży, która pozostała w mieście, sosnowiecka KANA przygotowała atrakcje, dzięki którymi czas zimowych wakacji był urozmaicony i pozwolił z zapałem wrócić do szkolnych obowiązków.
Wśród propozycji tej organizacji pozarządowej, która co roku zabiega o wartościowe formy rekreacji, edukacji i kultury dla młodzieży, znalazły się ćwiczenia na siłowni i szeroki wachlarz zajęć fitness w preferencyjnej cenie. Nie zabrakło też rozrywki dla spragnionych dobrej lektury i chcących odwiedzić galerię sztuki. Była też prawdziwa gratka dla miłośników kina. A co najważniejsze, program propozycji KANY pozwalał młodzieży bezpiecznie wypełnić dzień, zarówno przed południem, kiedy rodzice są w pracy, jak i po południu, gdy młodzi chętnie spędzają czas we własnym gronie.

12. "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III"
W 2012 roku KANA, przy współudziale Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA zapraszała do udziału w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III", którego celem było wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Odbiorcami projektu mogły być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym i umiarkowanym (niepełnosprawność sprzężona), a także ich opiekunowie. Projekt przewidywał: warsztaty aktywizacji zawodowej, indywidualne konsultacje z różnego rodzaju specjalistami (m.in. lekarz, konsultant "niezależnego życia", logopeda, architekt, rehabilitant), szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże, wsparcie w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki, praktyki zawodowe.

13. KANA zaprasza na Maraton FITNESS!
We wrześniu 2012 roku, KANA w Sosnowcu zorganizowała Maraton Zajęć FITNESS. Miłośnicy różnych form aerobiku mogli wziąć udział w sportowych zmaganiach pod okiem instruktora. Wszystko w rytmie energicznego Stepu, wzmacniającego kondycję Body Shape oraz rozluźniającego Pilates Dance.

14. Koncert artystów z Casablanki w AfreeKANIE
12 października 2012 r. KANA gościła muzyków z Maroka. Punktualnie o godz. 18.00 rozpoczął się koncert, w czasie którego 6 Artystów zaprezentowało swoją grę na lutni, skrzypcach, gitarze oraz perkusji. Wstęp na koncert był bezpłatny, a na Widzów czekał poczęstunek z marokańską nutą smaku.
Muzycy z Maroka wystąpili w składzie:
Younouss M'hamed (Haj Youness) - lutnia,
Abdelali Ajraoui (Amir Ali) - skrzypce
Ahmed Guéndouz - gitara,
Said El Azizi El Alaoui - skrzypce
Lamiri Mohamed - perkusja,
Abdelouahed El Azizi El Alaoui - lutnia i skrzypce

15. Nestle w KANIE
W listopadzie 2012 roku KANA prowadziła akcję promującą zdrowy styl życia i racjonalnego odżywiania. Oprócz zajęć fitness i ćwiczeń w Siłowni KANY instruktorzy częstowali, odwiedzających KANĘ dietetyczną przekąską firmy Nestle, która wsparła akcję.

16. Konsultacje z dietetykiem w KANIE
W listopadzie 2012 roku KANA w Sosnowcu oraz Naturhause zaprosili mieszkańców miasta na indywidualne bezpłatne konsultacje z dietetykiem, które odbyły się w siedzibie KANY, przy ulicy Legionów 10.
Konsultacje odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji "Uwaga Nadwaga", objętej honorowym patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Spotkanie z dietetykiem miało na celu zdiagnozować problemy nadwagi oraz prawidłowe zasady żywienia. Każdy, kto odwiedził KANĘ i skorzystał z porady dietetyka otrzymał też indywidualne zalecenia, które mogły stanowić punkt wyjścia dla zmiany nawyków żywieniowych.

17. Święty Mikołaj w KANIE
6 grudnia 2012 roku Święty Mikołaj odwiedził grzeczne dzieci na całym świecie, wręczając im podarki. Z tej okazji również Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w Sosnowcu przygotowało atrakcje dla najmłodszych i nieco starszych. Tego dnia, odwiedzając KANĘ młodzież w wieku 16-25 lat mogła skorzystać bezpłatnie z siłowni (w godz. 15.00 - 18.00), ćwicząc pod okiem instruktora. Nie zabrakło też przyjemności dla ducha. Specjalną atrakcję przygotowało bowiem Ambitne KINO Studyjne KANY. Właśnie 6 grudnia o godzinie 16.30 najmłodsi Widzowie wraz z opiekunami mogli wybrać się na specjalny, mikołajkowy pokaz filmu, który był doskonałym prezentem dla każdego, zapewniając rozrywkę zarówno dzieciom jak i starszym widzom. Restauracja w budynku KANY wypełniła się zapachem aromatycznej czekolady i maślanych ciasteczek, która skusiła Świętego Mikołaja, by w tym roku przybył również do KANY.

18. Działania promocyjne
W ramach promowania swojej działalności KANA w 2012 roku utrzymywała kontakty z mediami:
- prasą lokalną,
- prasą ogólnopolską,
- mediami elektronicznymi,
- lokalnymi i regionalnymi rozgłośniami radiowymi,
- telewizją regionalną i lokalną telewizją kablową.
Plakaty z ofertą KANY znajdowały się również w środkach transportu komunikacji miejskiej.

W sumie w 2012 roku na łamach prasy ukazało się blisko 350 artykułów (w 25 tytułach prasowych), poświęconych działalności KANY i realizacji jej projektów.

KANA podejmowała też inne akcje promocyjne w celu rozpowszechnienia swojej oferty. Były to:
- kolportaż plakatów (blisko 1.500 szt.),
- kolportaż ulotek informacyjnych (ponad 20.000 szt.),
- organizacja spotkań informacyjnych o KANIE dla młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół,
- udział w lokalnych i regionalnych przedsięwzięciach o wymiarze informacyjno-promocyjnym,
- współpraca z sosnowieckimi parafiami i promocja oferty KANY przez ogłoszenia duszpasterskie,
- współpraca z instytucjami lokalnymi i regionalnymi .m.in.: PUP, MOPS, Urząd Miasta Sosnowca, Centrum Informacji Miejskiej, Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Muzeum w Sosnowcu, Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego,
- działania promujące bezpłatną ofertę KANY poprzez rozmieszczenie na terenie miasta banerów informacyjnych (15 szt.).
Celem powyższych działań było informowanie o działalności KANY i jej promowanie w środowisku młodzieży, a szczególnie wśród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin niezamożnych.

PODSUMOWANIE

Obecnie KANA jest dostępna dla młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 20.30, a w soboty od 10.00 do 18.00 (siłownia). Klub AfreeKANA jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 - 21.00, a w niedzielę w godzinach 12.00 - 18.00.

- W samych zajęciach edukacyjnych i kulturalnych w roku 2012 udział wzięło około 2.040 osób.
- Na zajęciach sportowych na siłowni w roku 2012 odnotowano 4.264 wejścia, natomiast ze wszystkich typów zajęć fitness skorzystało 10.239 osób.
- W 2012 roku w ramach projektu "Przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta" zrealizowano 1.038 osoboprzewozów, w ramach których przejechano 33.821 km.
- W ramach mini galerii sztuki KANA Art Manufaktura Sztuki Młodych do końca 2012 r. odbyły się 29 odsłony wystaw artystów.

Obserwujemy stały wzrost liczby osób zainteresowanych korzystaniem z poszczególnych zajęć, propozycji kulturalnych i sportowych KANY oraz z usług poradniczych i transportu osób niepełnosprawnych. Duża popularność oferty KANY, pokazuje społeczne zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, zwłaszcza wśród niezamożnych mieszkańców miasta, którzy najchętniej i w przeważającej większości korzystają z niej bezpłatnie.

Powrót

 

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail