Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z Webmasterem

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
za rok 2011

W roku 2011 KANA przygotowała dla młodzieży kursy i zajęcia, realizowane w następujących blokach tematycznych: edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, jak również podejmowała działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oferowała bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców regionu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 każdy z kursantów KANY, uczęszczający na zajęcia edukacyjne mógł skorzystać z bazy elektronicznych pomocy naukowych, zgromadzonych na stronie internetowej KANY. Wszystko to dzięki Karcie Klubowej KANY, dystrybuowanej od września 2008 roku, która upoważniała młodzież uczęszczającą na kursy w Centrum do korzystania ze zniżek w klubie AfreeKANA, na siłowni KANY oraz zajęciach fitness. Karta Klubowa służyła również integracji wszystkich kursantów. Dzięki jej okazaniu w restauracji AfreeKANA kursanci mogli zabrać ze sobą na zajęcia kawę lub herbatę w ramach inicjatywy "Cofee Go!". Sprawiło to, że młodzież chętnie spędzała ze sobą czas przed i po zajęciach, poznawała się lepiej, a zajęcia edukacyjne przebiegały w przyjemniejszej atmosferze.

A. BLOK EDUKACYJNY:
W ramach bloku edukacyjnego zorganizowane zostały następujące kursy:
1. Kurs języka angielskiego,
2. Kurs języka hiszpańskiego,
3. Kurs języka niemieckiego,
4. Kurs języka włoskiego,
5. Wakacyjne kursy językowe,
6. Kursy przygotowujące do matury,
7. Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
8. Kursy komputerowe,
9. Kurs pisarstwa.

1. Kurs języka angielskiego obejmował 64 godziny lekcyjne w każdym semestrze. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. W ramach kursu nauki języka angielskiego w 2011 r. utworzone zostały następujące grupy, o różnym poziomie zaawansowania:
Elementary II - 1 grupa,
Elementary III - 1 grupa,
Pre-Intermediate - 1 grupa,
Intermediate - 1 grupa.

Do każdej z grup uczęszcza nie więcej niż 15 kursantów, co zapewnia odpowiedni komfort nauki, jej efektywność i indywidualne podejście prowadzących do uczestników kursu.
W sumie w roku 2011 z kursu języka angielskiego skorzystały 43 osoby, w tym 27 osób bezpłatnie, w 4 grupach zajęciowych.

2. Kurs języka hiszpańskiego obejmował 50 godzin lekcyjnych w każdym semestrze. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. W ramach kursu nauki języka hiszpańskiego w 2011 r. utworzone zostały następujące grupy, o różnym poziomie zaawansowania:
NIVEL A1 - 1 grupa,
NIVEL A1/A2 - 2 grupy,
NIVEL B1 - 2 grupy.

Do każdej z grup uczęszcza nie więcej niż 15 kursantów, co zapewnia odpowiedni komfort nauki, jej efektywność i indywidualne podejście prowadzących do uczestników kursu.
W sumie w roku 2011 z kursu języka hiszpańskiego skorzystało 21 osób, w tym 6 osób bezpłatnie.

3. Kurs języka niemieckiego obejmował 64 godziny lekcyjne w semestrze. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. W ramach kursu nauki języka niemieckiego w 2011 r. utworzone zostały dwie grupy:
POZIOM A1 - 1 grupa,
POZIOM A1/A2 - 1 grupa.

Do każdej z grup uczęszcza nie więcej niż 15 kursantów, co zapewnia odpowiedni komfort nauki, jej efektywność i indywidualne podejście prowadzących do uczestników kursu.
W sumie w roku 2011 z kursu języka niemieckiego skorzystało 12 osób, w tym 3 osoby bezpłatnie.

4. Kurs języka włoskiego obejmował 64 godziny lekcyjne w semestrze. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
W ramach kursu nauki języka włoskiego w 2011 r. utworzona została jedna grupa początkująca, licząca 6 osób, w tym 1 osoba bezpłatnie.

Łącznie w roku 2011 w kursach językowych zorganizowanych w KANIE uczestniczyły 82 osoby, z tego 37 (45%) nieodpłatnie.


5. Wakacyjne kursy językowe obejmowały 32 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 4 godzin lekcyjnych. Edycja wakacyjnych kursów językowych odbyła się w lipcu i sierpniu 2011 r. Były to kursy z:
Języka angielskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 7 osób,
Języka niemieckiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 15 osób,
Języka włoskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 7 osób,
Języka francuskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 3 osoby.
Łącznie w roku 2011 w wakacyjnych kursach językowych zorganizowanych w KANIE uczestniczyły 32 osoby, z tego 2 (6%) nieodpłatnie.

6. Kursy przygotowujące do matury obejmowały 52 godziny lekcyjne.

Edycja kursów przygotowujących do matury 2011 r. na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpoczęła się w październiku 2010 r. Były to kursy z:
Języka polskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 12 osób,
Wiedzy o społeczeństwie:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 5 osób,
Języka angielskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 17 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 13 osób,
Matematyki:
- poziom podstawowy grupa I - liczebność grupy 13 osób,
- poziom podstawowy grupa II - liczebność grupy 11 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 8 osób,
Biologii:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 11 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 20 osób,
Geografii:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 6 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 5 osób.

Łącznie w kursach przygotowujących do matury w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyło 121 osób. Zajęcia odbywały się w 11 grupach zajęciowych.

Edycja kursów przygotowujących do matury 2012 r. na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpoczęła się w październiku 2011 r. i potrwa do kwietnia 2012 r. Są to kursy z:
Języka polskiego:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 7 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 2 osoby,
Wiedzy o społeczeństwie:
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 8 osób,
Języka angielskiego:
- poziom podstawowy grupa I - liczebność grupy 14 osób,
- poziom podstawowy grupa II - liczebność grupy 11 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 5 osób,
Matematyki:
- poziom podstawowy grupa I - liczebność grupy 18 osób,
- poziom podstawowy grupa II - liczebność grupy 16 osób,
- poziom podstawowy grupa III - liczebność grupy 13 osób,
- poziom podstawowy grupa IV - liczebność grupy 13 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 7 osób,
Biologii:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 7 osób,
- poziom rozszerzony - liczebność grupy 7 osób,
Chemii:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 9 osób,
Geografii:
- poziom podstawowy - liczebność grupy 4 osoby.

Łącznie w kursach przygotowujących do matury w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczy 141 osób. Zajęcia odbywają się w sumie w 15 grupach zajęciowych.

Łącznie w 2011 roku z kursów przygotowujących do matury, odbywających się w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 skorzystały 262 osoby. Zajęcia realizowane były w 26 grupach.


7. Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego obejmuje 24 godziny zegarowe.

Edycja kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego 2011 r. w bloku matematyczno przyrodniczym, rozpoczęła się w październiku 2010 r. i trwała do 15 kwietnia 2011 r.
W ramach kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 utworzona została jedna grupa, licząca 11 osób.

Edycja kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego 2012 r. w bloku językowym - język angielski, rozpoczęła się w październiku 2011 r. i potrwa do 21 kwietnia 2012 r.
W ramach kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 utworzona została jedna grupa, licząca 7 osób.

Łącznie w 2011 roku z kursów przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, odbywających się w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 skorzystało 18 osób. Zajęcia realizowane były w 2 grupach.


8. Kursy komputerowe - spośród proponowanych przez KANĘ kursów komputerowych największym zainteresowaniem cieszył się moduł: - "Z komputerem za pan brat" - podstawy obsługi komputera dla osób po 50 roku życia. Kurs trwał 30h, a zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
W ramach kursu komputerowego w 2011 r. utworzona została 1 grupa. W kursie uczestniczyło 13 osób.

9. Kurs pisarstwa - zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Kurs obejmował 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
W ramach kursu pisarstwa w 2011 r. utworzona została 1 grupa. W kursie uczestniczyło 5 osób.

B. BLOK KULTURALNY
Wśród kulturalnych propozycji KANY znalazły się:
- Spotkania z Filmem w ramach cyklu "Ambitne KINO Studyjne",
- KANApa Literacka,
- Galeria KANA Art - Manufaktura Sztuki Młodych,
- Projekt pt. "Muzyczne wieczory w AfeeKANIE",
- Gotowanie w AfreeKANIE,
- Kurs Tańca Towarzyskiego.

1. "Ambitne KINO Studyjne". Cykl spotkań z filmem pod nazwą "Ambitne KINO Studyjne" stanowi ciekawą ofertę dla młodzieży i mieszkańców miasta. Dzieła polskiej i światowej kinematografii, niosące ze sobą wartościowe treści, prezentowane były widzom w odpowiednio przygotowanej i klimatyzowanej sali audiowizualnej, mogącej pomieścić jednorazowo do 70 osób. Cykl spotkań "Ambitnego KINA Studyjnego" w 2011 roku obejmował "Zimowe spotkania z filmem", "Wiosenne spotkania z filmem", "Letnie spotkania z filmem" oraz "Jesienne spotkania z filmem". Repertuar projekcji w ramach "Ambitnego KINA Studyjnego" KANY opracował filmoznawca, prowadzący jednocześnie ten cykl spotkań. Zaplanowane projekcje poruszały interesujące tematy i dotyczyły różnych aspektów życia. W każdym miesiącu prezentowane filmy tworzyły odrębne cykle tematyczne, realizowane pod innym hasłem przewodnim. Dodatkowo w każdym sezonie, jeden wybrany czwartek miesiąca poświęcono spotkaniom "Miłośników X Muzy". Projekcje filmowe odbywały się w każdy czwartkowy wieczór. Po projekcji filmowej, uczestnicy wymieniali swoje opinie na temat obejrzanego filmu, które moderował filmoznawca, prowadzący Ambitne KINO Studyjne.

Cykl 1: "Aktor za kamerą"
Cykl 2: "Kino hiszpańskie"
Cykl 3: "Kino kobiet"
Cykl 4: "Mężczyźni o kobietach"
Cykl 5: "Kino europejskie"
Cykl 6: "Kino z czterech stron świata"
Cykl 7: "Lato z filmem w KANIE"
Cykl 8: "Filmowe meandry edukacji"
Cykl 9: "Terroryzm i jego konsekwencje"
Cykl 10: "Współczesne kino czeskie"
Cykl 11: "Brytyjskie kino społeczne"

12 maja KANA zorganizowała także WIOSENNY MARATON FILMOWY. Pierwszy seans w sali kinowej rozpoczął się już o godz. 12.00, natomiast ostatni o 18.00. KINO KANY zagrało filmy pełne burzliwych zwrotów akcji, nostalgii i sentymentu.

Wstęp na spotkania w ramach "Ambitnego KINA Studyjnego" był bezpłatny i nieograniczony wiekowo. Warunkiem udziału w spotkaniach było odebranie w sekretariacie KANY bezpłatnej wejściówki, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Każde spotkanie przebiegało według następującego porządku: wprowadzenie, projekcja filmu, dyskusja inicjowana przez osobę prowadzącą cykl, przekazanie informacji na temat kolejnego spotkania.
W roku 2011 z projekcji w ramach "Ambitnego KINA Studyjnego" skorzystało 1.060 osób, podczas 45 zrealizowanych spotkań (liczba korzystających jest na bieżąco monitorowana).

2. KANApa Literacka
KANApa Literacka to złożony projekt, który zakłada nieodpłatną wymienialnię nowości wydawniczych oraz spotkania miłośników książek, urozmaicone wizytami osobistości świata kultury, a zwłaszcza literatury. Partnerami projektu są wydawnictwa "Znak" i "Replika". Projekt ten kierowany był do wszystkich, którzy ukończyli 16 lat i odebrali Kartę Klubową KANY. Okazując kartę w klubie AfreeKANA można nieodpłatnie wypożyczyć nowości książkowe, których księgozbiór znajduje się w klubie AfreeKANA. W skład księgozbioru KANApy Literackiej wchodzą min. powieści fabularne, kryminały, romanse, literatura faktu. Księgozbiór składa się wyłącznie z pozycji, które ukazały się w latach 2006 - 2011. Księgozbiór jest wzbogacany każdego tygodnia o kolejną pozycję wydawniczą. Do grudnia 2011 r. księgozbiór liczył 164 książki.

Spotkania autorskie zorganizowane w ramach KANApy Literackiej:
22.02.20101 r. /wtorek/ godz. 18.00
"Inspiracje mistrzów - amatorskie spojrzenie" - spotkanie autorskie z Anną Szymańską i Edwardem Trzaskalskim.
30.05.2011 r. /poniedziałek/ godz. 17.00
"Zapach wiosny zatrzymany w poezji i piosence" - spotkanie autorskie z Zofią Cencek, Marią Gil, Małgorzatą Musiał i Marią Francuz.
14.09.20101 r. /środa/ godz. 17.00
"Zatrzymać chwilę miłości" - spotkanie autorskie z Wiesławą Michalską.
08.11.2011 r. /wtorek/ godz. 18.00
"Pejzaż z martwą naturą" - spotkanie autorskie z Mirą Kostyłą.

W spotkaniach autorskich KANApy Literackiej uczestniczyło około 210 osób.

3. KANA Art - Manufaktura Sztuki Młodych
To kolejna propozycja wchodząca w skład bloku kulturalnego KANY. Zainaugurowana w marcu 2008 roku mini galeria sztuki młodych mieści się w holu KANY, na 1 piętrze. W galerii swoje prace nieodpłatnie prezentowała uzdolniona plastycznie młodzież z naszego regionu, która ćwiczyła pod okiem opiekuna oraz początkujący, a także mający już spore doświadczenie artyści. Każda wystawa miała charakter kolejnej odsłony i rozpoczynała się wernisażem z udziałem autorów prac. Od początku realizacji projektu odbyły się już 22 wystawy.

Od 12 stycznia 2011 r.
Wystawa malarstwa Adama Śmietany.
Tytuł wystawy: "Pejzaż - zapach ziół".

Od 22 lutego 2011 r.
Wystawa malarstwa Anny Szymańskiej i Edwarda Trzaskalskiego.
Tytuł wystawy: "Inspiracje mistrzów - amatorskie spojrzenie".

Od 5 kwietnia 2011 r.
Wystawa prac plastycznych autorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.
Tytuł wystawy: "Dwa kroki w wyobraźnię".

Od 30 maja 2011 r.
Wystawa haftów autorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.
Tytuł wystawy: "Zapach wiosny zatrzymany w poezji i piosence".

Od 14 września 2011 r.
Wystawa malarstwa Wiesławy Michalskiej.
Tytuł wystawy: "Zatrzymać chwilę miłości".

Od 8 listopada 2011 r.
Zbiorcza wystawa malarstwa i rysunków wychowanek Studia Sztuk Plastycznych WYTWORNIA.
Tytuł wystawy: "Pejzaż z martwą naturą".

4. Muzyczne wieczory w AfreeKANIE. Od godziny 18.00 każdego dnia tygodnia, aż do zamknięcia lokalu gościom towarzyszy inny gatunek muzyczny. Poniedziałek: blues, wtorek: rock, środa: muzyka polska, czwartek: lata 60', 70' i 80', piątek: latino, sobota: party i dance.

5. Projekt pt. "Gotowanie w AfreeKANIE". Przez cały rok 2011 w klubie AfreeKANA odbywały się zainaugurowane w listopadzie 2008 r. tematyczne wieczory kulinarne. Miały one miejsce w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18.00. Podczas spotkań przybyli goście mogli poznać kulturę innych krajów dzięki przygotowywanym specjałom kulinarnym. W trakcie każdego "Gotowania w AfreeKANIE" uczestnicy nie tylko kosztowali przygotowaną potrawę, ale również otrzymywali bezpłatne przepisy do kolekcjonowania. Spotkania prowadził kucharz oraz kulturoznawca.

Spotkanie I - 18 stycznia 2011 r. /godz. 18.00/
"Karnawałowe przekąski".
Spotkanie II - 15 lutego 2011 r. /godz. 18.00/
"Ostatkowe smakołyki".
Spotkanie III - 8 marca 2011 r. /godz. 18.00/
"Smacznie i zdrowo zwłaszcza w Dniu Kobiet".
Spotkanie IV - 12 kwietnia 2011 r. /godz. 18.00/
"Wielkanocne baby i mazurki - tradycja w nowej odsłonie".
Spotkanie V - 17 maja 2011 r. /godz. 18.00/
"Poskromienie cukinii".
Spotkanie VI - 21 czerwca 2011 r. /godz. 18.00/
"Truskawkowe szaleństwa".
Spotkanie VII - 20 września 2011 r. /godz. 18.00/
"Wakacyjna pocztówka z Akwitanii".
Spotkanie VIII - 18 października 2011 r. /godz. 18.00/
"Węgierka z polskiego sadu".
Spotkanie IX - 15 listopada 2011 r. /godz. 18.00/
"Czekoladowa jesień".
Spotkanie X - 13 grudnia 2011 r. /godz. 18.00/
"Korzenne Boże Narodzenie".

W sumie, w 10 wieczorach kulinarnych w 2011 r. uczestniczyło około 350 osób.

6. Kurs tańca towarzyskiego obejmował 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne. Program kursu oparty był o Światowy Program Taneczny i obejmował naukę najpopularniejszych tańców, tj. walca angielskiego, wiedeńskiego, tanga, samby, rumby, cha-chy, jive'a i bluesa. Uczestnicy kursu mogli również skorzystać z dodatkowych, indywidualnych zajęć.

W ramach kursu tańca towarzyskiego w 2011 r. utworzona została jedna grupa początkująca, licząca 8 osób, w tym 1 osoba bezpłatnie.

C. BLOK SPORTOWY
1. Siłownia aerobowa
2. Step
3. Aerobik z elementami Tae-bo
4. Pilates
5. BPU
6. Hi-Low Combo + jędrne pośladki
7. TBC
8. Smukła Sylwetka
9. Płaski Brzuch
10. Body Ball
11. Body Shape
12. Fitness dla seniorów
13. Latino solo
14. Zumba
15. Aqua Aerobik
16. Nordic Walking

1. Siłownia aerobowa działa w KANIE od 28 lutego 2005 r. Wyposażona jest w profesjonalny sprzęt fitness firmy Kettler, charakteryzujący się trwałą budową i łatwością obsługi. Na sali cały czas przebywa trener, który dokłada należytej staranności, by rozwój kondycyjny korzystających przebiegał bezpiecznie. Instruktor dobiera także odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak, aby udało się osiągnąć zamierzony cel - wysportowaną sylwetkę i dobre samopoczucie o każdej porze roku. Siłownia czynna jest codziennie, z wyjątkiem niedziel w godzinach od 9.30 do 20.30 - w robocze dni tygodnia, a w soboty - od 10.00 do 18.00.
Sala ćwiczeń w 2011 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży, ale także wśród pań. Uczestnicy cenili sobie dobre wyposażenie, estetykę wnętrz, wygodne zaplecze oraz stałą opiekę instruktorską.
Łącznie na siłownię w roku 2011 odnotowano 5.593 wejścia.

2. Step. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w grupie zaawansowanej. W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 15 osób (wielkość sali, sprzęt), które przy pomocy podestu do stepu wykonują serię usprawniających kondycyjnie ćwiczeń, zebranych w układy choreograficzne.
W sumie odnotowano 1.033 wejścia na te zajęcia.

3. Pilates. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu. Zajęcia te to relaksacyjna forma aerobiku, która łączy w sobie tradycyjny zestaw ćwiczeń z elementami tańca, ćwiczeniami oddechowymi oraz drobnymi ćwiczeniami wysiłkowymi. Pilates nie tylko kształtuje sylwetkę i kondycję. Jest także jedną z form rehabilitacji nadwyrężonych mięśni i stawów. Pozwala dodatkowo korygować wady postawy i jest uważany za świetną formę odprężenia, niwelującą skutki codziennego stresu. Pilates doceniły głównie panie, także w wieku starszym, ze względu na wolne tempo ćwiczeń.
W sumie odnotowano 2.915 wejść na te zajęcia.

4. Aerobik z elementami Tae-Bo. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W czasie zajęć uczestnicy mogą łączyć tradycyjne techniki aerobiku z elementami wschodniej sztuki walki. Ten wydajny energetycznie trening pozwala wyprofilować sylwetkę i wzmocnić poszczególne partie mięśni.
Odnotowano 345 wejść na te zajęcia.

5. BPU. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Podczas ćwiczeń kładzie się nacisk na rozwój i kształtowanie określonych partii mięśni brzucha, ud i pośladków.
Odnotowano w sumie 1.221 wejść na te zajęcia.

6. Hi-Low Combo. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w 1 grupie, zaawansowanej. Uczestnicy w trakcie zajęć, będących połączeniem tradycyjnego aerobiku z elementami tańca towarzyskiego i podskoków w układzie choreograficznym, tracili zbędne kilogramy w wydajnych energetycznie ćwiczeniach.
Odnotowano 308 wejść na te zajęcia.

7. TBC. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w 1 grupie zaawansowania. W czasie ćwiczeń TBC, czyli gimnastyki ogólnorozwojowej z zastosowaniem hantli, uwagę poświęca się całemu ciału. Pozwala to na równoczesny wydatek energetyczny i kształtowanie wszystkich partii mięsni.
W sumie odnotowano 722 wejścia na te zajęcia.

8. Smukła Sylwetka. Zajęcia odbywały się raz w 1 grupie zaawansowania. Zestaw ćwiczeń aerobowych w rytm muzyki, przy umiarkowanym tempie ćwiczenia. Stosunkowo prosty, ale urozmaicony zestaw figur pozwala spalać tkankę tłuszczową i kondycyjnie wzmocnić wszystkie partie mięśni.
W sumie odnotowano 167 wejść na te zajęcia.

9. Płaski Brzuch. Są to zajęcia ogólnorozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem partii mięśni brzucha. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 833 wejścia na te zajęcia.

10. Body Ball. Są to zajęcia aerobowe, ogólnorozwojowe z wykorzystaniem piłek gimnastycznych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 1.182 wejścia na te zajęcia.

11. Body Shape. Są to zajęcia aerobowe, wzmacniające. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 547 wejść na te zajęcia.

12. Fitness dla seniorów. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, łączące tradycyjny zestaw ćwiczeń z elementami tańca, ćwiczeniami oddechowymi oraz drobnymi ćwiczeniami wysiłkowymi. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 1.345 wejść na te zajęcia.

13. Latino solo. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, łączące tradycyjny zestaw ćwiczeń z elementami tańca latynoskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 60 wejść na te zajęcia.

14. Zumba. To zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Ten innowacyjny systemem fitness poprzez zabawę kształtuje sylwetkę, podnosi kondycję, a przede wszystkim wprawia w dobre samopoczucie. Zajęcia odbywają się od grudnia 2011 r. cztery razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 43 wejścia na te zajęcia.

15. Aqua Aerobik. Ćwiczenia aerobowe w rytm muzyki w wodzie. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni "Klimontów" w Sosnowcu, dwa razy w tygodniu, w jednej grupie ćwiczeniowej.
W sumie odnotowano 867 wejść na te zajęcia.

15. Nordic Walking. Spacer ze specjalnymi kijkami, zwany Nordic Walking'iem, jest przewidziany dla osób w każdym wieku, które chcą zachować aktywność fizyczną przez cały rok, odpowiednio dotlenić organizm, poprawić krążenie, zrzucić zbędne kilogramy, a przy tym nie ponosić zbytniego wysiłku. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
W sumie odnotowano 43 wejścia na te zajęcia.

Łącznie na wszystkie typy zajęć fitness odnotowano w 2011 r. 17.224 wejścia.

D. PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA
KANA przez cały 2011 rok kontynuowała realizację, rozpoczętego w 2006 roku i trwającego w 2007, 2008, 2009 i 2010 roku, projektu przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta, w ramach programu "Wsparcie codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności".
Program likwidacji barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA realizowało przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Do tego celu KANA wykorzystywała samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (marki Opel Vivaro z 8 miejscami dla pasażerów w tym jednej na wózku inwalidzkim), który pozyskano dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM w Sosnowcu.
Z przewozu mogli skorzystać mieszkańcy Sosnowca zameldowani na terenie miasta, posiadający orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności I lub II stopnia, ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, osoby w stosunku do których zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalił znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługa była świadczona w robocze dni tygodnia od godziny 7.00 do 19.00 oraz w weekendy od godziny 8.00 do 15.00. Aby z niej skorzystać należało dokonać zgłoszenia telefonicznego, pisemnego, bądź osobistego lub przez członka rodziny/opiekuna prawnego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Terenem świadczenia usługi objęte było województwo śląskie. Koszt przejazdu na terenie Sosnowca skalkulowany był ryczałtowo i wynosił 5zł. Po przekroczeniu granic miasta do tej ceny doliczano 0,50 zł za każdy kilometr. Usługa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Sosnowca. Realizowano także, zgodnie ze zdolnością przewozową, stałe zlecenia. Pasażerowie, którym kierowca świadczył pomoc przy przedostaniu się od drzwi budynku do drzwi samochodu i analogicznie odwrotnie, korzystali z usługi przewozu, udając się zarówno z wizytą lekarską, jak i na zakupy, czy do dawno niewidzianych znajomych. Dotąd, zwłaszcza w wypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego było to znacznie utrudnione, lub w ogóle niemożliwe.
W sumie w 2011 roku w ramach projektu "Przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta" zrealizowano 1.639 osoboprzewozów, w ramach których przejechano 35. 724 km.

E. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Poradnictwo:
- porady radcy prawnego,
- porady psychologa,
- porady duszpasterza,
- korepetycje dla młodzieży.
W roku 2011 KANA oferowała mieszkańcom bezpłatne porady radcy prawnego, psychologa oraz dyżury duszpasterza, a także bezpłatne korepetycje z języka polskiego i biologii (zakres materiału szkoły podstawowej i gimnazjum), języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka włoskiego oraz matematyki. Każdy ze specjalistów pełnił regularny dyżur w innym dniu tygodnia, tak, by osoby potrzebujące pomocy w różnych dziedzinach, mogły ją kompleksowo uzyskać. Wizyta u każdego ze specjalistów objęta jest poufnością, a anonimowość osób zgłaszających się do specjalisty z danej dziedziny sprawia, że mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego chętnie korzystają z tej formy pomocy. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków pracy specjalistów przygotowano specjalny pokój, nazwany Punktem Konsultacyjnym. Przytulne, jasne, praktycznie i ładnie urządzone wnętrze pomieszczenia skłania osoby odwiedzające pedagoga i duszpasterza do szczerej rozmowy, a radcy prawnemu i doradcom ułatwia znalezienie najlepszego rozwiązania trudnych problemów.

Porady radcy prawnego. Radcy prawni pełnili w KANIE regularny dyżur we wtorki w godzinach od 9.30 do 13.30, w środy w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w czwartki w godzinach od 11.00 do 12.30. Specjaliści prawa udzielali porad w każdej dziedzinie prawa, a także świadczyli pomoc przy napisaniu pisma urzędowego.
W sumie w 2011 r. z porad radcy prawnego skorzystało około 610 osób.

Porady psychologa. Dyżury odbywały się w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 19.00. Z porad psychologa mógł skorzystać każdy, kto borykał się m.in. z problemem w relacjach z rówieśnikami, rodziną lub współmałżonkiem.
Z pomocy psychologa w 2011 r. skorzystało 17 osób.

Porady duszpasterza - trwają od września 2008 roku. W roku 2011 dyżury odbywały się w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00. Z porad duszpasterza mógł skorzystać każdy, kto ma problemy natury duchowej i osobistej.
Z pomocy duszpasterza w 2011 r. skorzystało kilka osób.

Korepetycje dla młodzieży - trwają od lutego 2011 roku. Nauczyciele wybranych przedmiotów czekali na uczniów, mających trudności w nauce na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz średniej.
W 2011 r. młodzież mogła skorzystać z korepetycji z:
Matematyki (luty - maj) - 17 osób,
Języka angielskiego (grudzień) - 6 osób,
Języka niemieckiego (październik - grudzień) - 7 osób,
Języka francuskiego (listopad - grudzień) - 1 osoba.
Z korepetycji w 2011 r. skorzystało 31 osób.

Łącznie z szerokiego poradnictwa specjalistycznego w KANIE w 2011 roku skorzystało około 670 osób, wszystkie nieodpłatnie.

F. INNE DZIAŁANIA

1. Wakacje i ferie zimowe z KANĄ
Podczas wakacji i ferii zimowych KANA organizowała kompleksowo czas dla młodzieży z naszego regionu. Wśród propozycji KANY znalazły się:
- Zajęcia na siłowni dla młodzieży. Każdy uczeń w wieku 15 - 26 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w letnie poniedziałki i piątki mógł zakupić jednorazowe wejście na salę ćwiczeń tylko za 2 zł.
- Zimowy Fitness - młodzież korzystała z zajęć pn.: BPU, Jędrne Pośladki, Pilates, oraz Smukła Sylwetka.
- Wakacyjny Fitness - młodzież korzystała m.in. z zajęć Body Shape, Pilates, TBC, Body Ball oraz BPU. W lipcu na zajęciach "Fitness Trzeciego Wieku" mogli pod okiem instruktora poćwiczyć także seniorzy.
- Ambitne Kino Studyjne - specjalne projekcje filmów dla młodzieży
- KANApa Literacka - nowości wydawnicze czekały na młodzież w restauracji AfreeKANA. Książki można było poczytać na miejscu, pijąc świeżo parzoną kawę lub herbatę, a także zabrać je ze sobą,
- Galeria sztuki KANA Art - Manufaktura Sztuki Młodych. Na pierwszym piętrze, w budynku KANY czekało malarstwo Adama Śmietany. Wystawę pt. "Pejzaż - zapach ziół" młodzież mogła oglądać bezpłatnie.
- Klub AfreeKANA - przez całe wakacje uczniowie i studenci, którzy odwiedzili restaurację w budynku KANY w towarzystwie swoich znajomych mogli wylosować rabat na chłodzące napoje i desery lodowe.
- Letnie kursy językowe - gratka dla poszukujących wysiłku intelektualnego i dobrej zabawy. Zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz francuskiego, odbywały się dwa razy w tygodniu i były wspaniałą okazją do poznania słownictwa, związanego z letnim odpoczynkiem.

2. Otwarty Dzień Zajęć Fitness w KANIE
5 marca 2011 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 Panie, które przyszły na zajęcia, mogły spróbować swoich sił w czasie ćwiczeń aerobowych. Tego dnia wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się bezpłatnie.
Dodatkowo wszystkie Panie, które wzięły udział w bezpłatnych zajęciach fitness w KANIE mogły nabyć karnet na poranne ćwiczenia w promocyjnej cenie. W czasie Otwartego Dnia Fitness w KANIE można było skorzystać z zajęć: BPU i TBC (godz. 9.00 - 10.00), Pilates i Body Ball (godz. 10.10 - 11.10) oraz Dance i Step (godz. 11.15 - 12.15).

3. KANA na szlaku wycieczki śladami Jana Pawła II w Sosnowcu.
28 kwietnia 2011 r. odbyła się druga wycieczka śladami Ojca Świetego, na której szlaku znalazła się również KANA. Zbiórka uczestników odbyła się na Placu Stulecia pod pomnikiem Jana Kiepury o godzinie 17.00. Stąd grupa udała się do Katedry, a następnie zawitała w gościnne mury Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć pamiątki związane z Janem Pawłem II, a także zapoznać się z bogatą ofertą KANY. Wycieczkę zwieńczyła projekcja filmu zrealizowanego przez Telewizję Polską pt. "Byłeś z nami - Sosnowiec 14.06.1999 r. - VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski" (projekcja trwała 80 minut).

4. Juwenalia
W maju 2011 roku KANA wraz z klubem AfreeKANA włączyły się w organizację Juwenaliów Zagłębiowskich 2011. 9 maja, od godziny 9.30 na Żaków czekała udostępniona za symboliczną złotówkę siłownia KANY, ponadto 10 maja KANA przygotowała specjalne zajęcia fitness, a dodatkowo 11 maja w klubie AfreeKANA studenci otrzymywali rabat na wszystkie propozycje z karty dań. 12 maja z kolei odbył się Wiosenny Maraton Filmowy Ambitnego KINA Studyjnego. Pierwsza projekcja rozpoczęła się już o godzinie 12.00, natomiast ostatnia o godzinie 18.00.

5. KANA na Festynie Rodzinnym
21 maja 2011 r. KANA uczestniczyła w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Klub Sportowy Zagłębia SA. Od rana na dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców regionu, na boiskach treningowych, na których ćwiczą piłkarze klubu sportowego Zagłębie Sosnowiec, czekały liczne atrakcje sportowe. Instruktorzy zajęciowi KANY zaproponowali ćwiczenia fitness, które przy pięknej pogodzie cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

6. KANA na "Jarmarku cudów"
W maju 2011 roku KANA po raz kolejny włączyła się w akcję charytatywną na rzecz niepełnosprawnego Kuby - ucznia Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu. Szkoła, do której uczęszcza Kuba cyklicznie organizuje "Jarmark cudów" - festyn rodzinny, w czasie którego m.in. licytowane są rękodzieła uczniów. Zebrane w czasie wydarzenia fundusze Szkoła przekazuje na rzecz kosztownej rehabilitacji swojego ucznia. KANA, włączając się w akcję, przekazała 5 karnetów na siłownię oraz zaproszenie na kolację we dwoje restauracji AfreeKANA.

7. Dzień Dziecka w KANIE
1 czerwca 2011 r., z okazji Dnia Dziecka KANA przygotowała kilka atrakcji dla najmłodszych i "nieco" starszych. Zachęcaliśmy rodziców, by ze swoimi dziećmi odwiedzili restaurację AfreeKANA. Wybrany deser dla malca w tym dniu był o 50% tańszy. Pozostałe atrakcje czekały w siłowni KANY: młodzież w wieku 16 - 18 lat mogła ćwiczyć pod okiem instruktora za 1 zł.

8. Niepełnosprawna młodzież w KANIE
Tuż przed wakacjami KANA gościła niepełnosprawną młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Kilkunastu wychowanków w kilku grupach wraz opiekunami spotkało się w KANIE z uczniami IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, by wspólnie odbyć zajęcia w salach KANY i obejrzeć film w sali kinowej naszego Centrum. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek w restauracji AfreeKANA. Wizyta w KANIE posłużyła integracji niepełnosprawnej młodzieży z rówieśnikami i poznaniu nowego otoczenia.

9. Akcja "Bezpieczne Lato" w KANIE
W lipcu 2011 roku KANA, przy współpracy z Radiem Fest przeprowadziła akcję "Bezpieczne Lato", w czasie której instruktorzy zajęć sportowych przestrzegali przed skutkami zbyt długiej lub intensywnej ekspozycji organizmu na słońce, zwłaszcza u młodzieży i dzieci. Pracownicy siłowni KANY informowali uczestniczących w ćwiczeniach o wadze profilaktyki nowotworowej i dzielili się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa uprawiania sportów na dworze. Dodatkowo każdy, kto odwiedził siłownię i zakupił karnet, otrzymywał balsam do opalania z wysokim filtrem UV. W sumie KANA rozdała 90 balsamów i udzieliła porady blisko 150 osobom. Akcja trwała od 1 do 30 lipca 2011 r.

10. Otwarty dzień zajęć Fitness w KANIE
1 października 2011 r. W KANIE w godzinach od 9.30 do 12.00 wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w czasie ćwiczeń aerobowych. Tylko tego dnia wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się bezpłatnie. Dodatkowo wszystkie Panie, które wzięły udział w bezpłatnych zajęciach fitness w KANIE mogły nabyć karnet, po wykorzystaniu którego kolejny mogły zakupić w dużo niższej cenie.

11. WI-FI w KANIE
W październiku 2011 r. KANA podłączyła WI-FI. Możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu zyskali tak uczestnicy zajęć edukacyjnych w KANIE, jak i goście AfreeKANY.

12. KANA na Targach Pracy i Edukacji
29 listopada 2011 r. KANA wzięła udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Zespół Szkół Technicznych, Urząd Pracy i OHP oraz Urząd Miasta Sosnowca. Stoiska wystawiennicze pracodawców, placówek oświatowych, szkolno-wychowawczych oraz pośredników zatrudnienia znalazły swoje miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu, przy ulicy Legionów 9. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty tematyczne i zajęcia z doradcami zawodowymi. KANA zaprezentowała swoją ofertę, odwiedzającym Targi mieszkańcom regionu, a w szczególności młodzieży.

13. "Wieczory dla Zakochanych" w KANIE
W 2011 roku KANA, przy współpracy Ośrodka Spotkań Małżeńskich diecezji sosnowieckiej, organizowała cykl spotkań dla przyszłych małżonków i par, które poważnie myślą o przystąpieniu do Sakramentu Małżeństwa. Świadectwo ukończenia cyklu spotkań jest równoważne zaświadczeniu wydawanemu przez parafię i jako takie jest honowane przez księdza odpowiedzialnego za dopełnienie przez narzeczonych formalności przy zawieraniu Sakramentu Małżeństwa. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, przez dziewięć kolejnych piątków.

14. POPON i EXODUS w KANIE
W 2011 roku KANA już po raz kolejny użyczała pomieszczeń do celów szkoleniowych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zrzeszenie, szkolące pracodawców oraz kadry w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne, gościło w KANIE 12 razy. KANA przez siedem kolejnych weekendów użyczała pomieszczeń także sosnowieckiej Fundacji Exodus, która zajmuje się kształceniem i dokształcaniem w dziedzinie oświatowej, społecznej, prawnej, gospodarczej i religijnej.

15. Nawiązanie współpracy z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
W 2011 roku KANA, w ramach zawartego porozumienia, mogła kolejny już rok liczyć na wsparcie merytoryczne, wsparcie kadry dydaktycznej oraz preferencyjne ceny biletów na spektakle katowickiego teatru. W ramach współpracy młodzież oraz starsi mieszkańcy miasta mogli udać się na 6 spektakli, zaproponowanych przez teatr, korzystając z preferencyjnych warunków i cen.

16. Działania promocyjne
W ramach promowania swojej działalności KANA w 2011 roku utrzymywała kontakty z mediami:
- prasą lokalną,
- prasą ogólnopolską,
- mediami elektronicznymi,
- lokalnymi i regionalnymi rozgłośniami radiowymi,
- telewizją regionalną i lokalną telewizją kablową.
Plakaty z ofertą KANY znajdowały się również w środkach transportu komunikacji miejskiej.

W sumie w 2011 roku na łamach prasy ukazało się ponad 200 artykułów (w 25 tytułach prasowych), poświęconych działalności KANY i realizacji jej projektów.

KANA podejmowała też inne akcje promocyjne w celu rozpowszechnienia swojej oferty. Były to:
- kolportaż plakatów (ponad 1.500 szt.),
- kolportaż ulotek informacyjnych (ponad 40.000 szt.),
- organizacja spotkań informacyjnych o KANIE dla młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół,
- udział w lokalnych i regionalnych przedsięwzięciach o wymiarze informacyjno-promocyjnym,
- współpraca z sosnowieckimi parafiami i promocja oferty KANY przez ogłoszenia duszpasterskie,
- współpraca z instytucjami lokalnymi i regionalnymi .m.in.: PUP, MOPS, Urząd Miasta Sosnowca, Centrum Informacji Miejskiej, Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Muzeum w Sosnowcu, Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego,
- działania promujące bezpłatną ofertę KANY poprzez rozmieszczenie na terenie miasta banerów informacyjnych (15 szt.).

Celem powyższych działań było informowanie o działalności KANY i jej promowanie w środowisku młodzieży, a szczególnie wśród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin niezamożnych.

PODSUMOWANIE

Obecnie KANA jest dostępna dla młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 20.30, a w soboty od 10.00 do 18.00 (siłownia). Klub AfreeKANA jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 - 21.00, a w niedzielę w godzinach 12.00 - 18.00.

- W samych zajęciach edukacyjnych i kulturalnych w roku 2011 udział wzięło około 2.040 osób.
- Na zajęciach sportowych na siłowni w roku 2011 odnotowano 5.593 wejścia, natomiast ze wszystkich typów zajęć fitness skorzystało 10.911 osób.
- W 2011 roku w ramach projektu "Przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta" zrealizowano 1.639 osoboprzewozów, w ramach których przejechano 35.724 km.
- W ramach mini galerii sztuki KANA Art Manufaktura Sztuki Młodych do końca 2011 r. odbyły się 22 odsłony wystaw artystów.

Nadal obserwujemy stały wzrost liczby osób korzystających z poszczególnych zajęć, propozycji kulturalnych i sportowych KANY oraz z usług poradniczych i transportu osób niepełnosprawnych.

Powrót

 

 

AKTUALNOŚCI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail